เส้นทางไปนครศร๊ธรรมราชรถทัวร์
รถทัวร์สายใต้ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

อัตราค่าโดยสารรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราช (ตัวเมือง)

ราคา

รถ ม.1ก (รถทัวร์ปรับอากาศ VIP สีฟ้าคาดชมพู 24 ที่นั่ง·) 907

รถ ม.1ข พิเศษ (รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 สีฟ้าคาดเหลือง 32 ที่นั่ง) 680

รถ ม.1ข (รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 สีฟ้า 36-40 ที่นั่ง· แล้วแต่บริษัท) 583

รถ ม.2 (รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 2 สีฟ้าคาดส้ม) 454เครื่องบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - นครศรีธรรมราช (NST)

วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่

ทุกวัน FD3200 6:55 8:15 28มี.ค.-30ต.ค.

ทุกวัน FD3204 15:20 16:25 28มี.ค.-30ต.ค.นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)

วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่

ทุกวัน FD3201 8:50 10:10 28มี.ค.-30ต.ค.

ทุกวัน FD3205 16:55 18:15 28มี.ค.-30ต.ค.รถไฟกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช

ลำดับ เลขขบวน ประเภทรถ เวลาเดินรถ ออก ถึง

1 173 เร็ว ขบวน "173" 17:35 9:35

2 85 ด่วน ขบวน "85" 19:30 10:35