วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปตอน เดือนพฤษภาคม 2010
ทางไปลำบากมาก

1 ความคิดเห็น: